Prawo jazdy
Kat. A
Prawo jazdy
Kat. B
Prawo jazdy
Kat. C
Prawo jazdy
Kat. D
Prawo jazdy
Kat. T

Kategoria B

Najpopularniejsza kategoria prawa jazdy. Uprawnia do kierowania samochodami osobowymi i dostawczymi o masie do 3,5t.

Kategoria B -uprawnienia do jazdy pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, pojazdem, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Kategorii B1 -uprawnienia do jazdy trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla,

Liczba godzin teoretycznych - 30

Liczba godzin praktycznych - 20

Zobacz cennik kursu na prawo jazdy kategorii B