Prawo jazdy
Kat. A
Prawo jazdy
Kat. B
Prawo jazdy
Kat. C
Prawo jazdy
Kat. D
Prawo jazdy
Kat. T

Kategoria D

Prawo jazdy kategorii D - uprawnia do kierowania autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Kategoria D - uprawnia do kierowania autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Natomiast dla kategorii D1 - autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Zobacz cennik kursu na prawo jazdy kategorii D