Prawo jazdy
Kat. A
Prawo jazdy
Kat. B
Prawo jazdy
Kat. C
Prawo jazdy
Kat. D
Prawo jazdy
Kat. T

Kategoria T

Prawo jazdy kategorii T - uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym.

Kategoria T umożliwia kierowanie ciągnikiem lub innym pojazdem wolnobieżnym.

Kategoria T zezwala na kierowanie:

  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
  • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorowerem oraz czterokołowcem lekkim).

Wymagany minimalny wiek do kierowania tymi pojazdami wynosi 16 lat.

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

 

Zobacz cennik kursu na prawo jazdy kategorii T